Hotline: (028) 3841 0068
Vòng Mặt Hoa (1)
Mã sản phẩm: AB 536 379 350
Loại vàng: 98%
Tổng khối lượng: 3.72 chỉ