Hotline: (028) 3841 0068
Vòng Khang Chữ Love
Mã sản phẩm: AB 898 504 250
Loại vàng: 98%
Tổng khối lượng: 2 chỉ