Hotline: (028) 3841 0068
Dây Xích Kiểu Máy
Mã sản phẩm: AC 117 019 330
Loại vàng: 61%
Tổng khối lượng: 2.18 chỉ