Hotline: (028) 3841 0068
Dây Vuông Bọng
Mã sản phẩm: AC 201 371 220
Loại vàng: 61%
Tổng khối lượng: 3.14 chỉ