Hotline: (028) 3841 0068
Dây Trúc Bọng Máy
Mã sản phẩm: AC 195 468 345
Loại vàng: 61%
Tổng khối lượng: 2.575 chỉ