Hotline: (028) 3841 0068
Dây Ống Kiểu Bọng
Mã sản phẩm: AC 134 198 350
Loại vàng: 61%
Tổng khối lượng: 4.54 chỉ