Hotline: (028) 3841 0068
Dây Mì Luôn Mặt Chữ Happy
Mã sản phẩm: AC 196 117 360
Loại vàng: 61%
Tổng khối lượng: 1.21 chỉ