Hotline: (028) 3841 0068
Dây Mè Kiểu Oval Máy
Mã sản phẩm: AC 134 211 310
Loại vàng: 61%
Tổng khối lượng: 5.595 chỉ