Hotline: (028) 3841 0068
Dây Mặt Hoa 3 Màu
Mã sản phẩm: AC 333 436 650
Loại vàng: 61%
Tổng khối lượng: 4.455 chỉ