Hotline: (028) 3841 0068
Dây Công Khe Mặt Tim
Mã sản phẩm: AC 202 192 320
Loại vàng: 61%
Tổng khối lượng: 0.97 chỉ