Hotline: (028) 3841 0068
Dây Công Khe Mặt Châu
Mã sản phẩm: AC 202 198 400
Loại vàng: 61%
Tổng khối lượng: 1.35 chỉ