Hotline: (028) 3841 0068
BTS Hoa Hồng Xanh Lam
Mã sản phẩm: AC 033 451 1900
Loại vàng: 61%
Tổng khối lượng: 6.17 chỉ
  • Khối lượng Vòng Hoa Hồng Xanh Lam: 3.185 chỉ
  • Khối lượng Nhẫn Hoa Hồng Xanh Lam: 1.11 chỉ
  • Khối lượng Mặt Hoa Hồng Xanh Lam: 1.085 chỉ
  • Khối lượng Bông Đđ Hoa Hồng Xanh Lam: 0.79 chỉ