Hotline: (028) 3841 0068
BTS Hình Hoa 4 Chấu Hột Tím
Mã sản phẩm: AC 128 003 2200
Loại vàng: 61%
Tổng khối lượng: 7.725 chỉ
  • Khối lượng Vòng Hoa 4 Chấu Hột Tím: 3.98 chỉ
  • Khối lượng Nhẫn Hoa 4 Chấu Hột Tím: 1.39 chỉ
  • Khối lượng Mặt Hoa Hột Tím: 1.42 chỉ
  • Khối lượng Bông Đđ 4 Chấu Hột Tím: 0.935 chỉ