Hotline: (028) 3841 0068
BTS Hcn Hột Đỏ Chữ G
Mã sản phẩm: AC 074 642 3430
Loại vàng: 61%
Tổng khối lượng: 10.645 chỉ
  • Khối lượng Vòng Hcn Hột Đỏ: 5.715 chỉ
  • Khối lượng Nhẫn Hcn Hột Đỏ: 1.905 chỉ
  • Khối lượng Mặt Hcn Hột Đỏ: 1.94 chỉ
  • Khối lượng Bông Đđ Hcn Hột Đỏ: 1.085 chỉ