Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo
Vàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi Hồng
Giá vàng
Ngoại tệ
Loại vàng Mua Bán
SJC35103525
99,9%31403170
95,0%29600
98,5%30603140
98,0%30403120
75,0%22802480
68,0%19802150
61,0%18802050
Cập nhật lúc: 17:56 ngày 22/12/2014
ĐVT: x1,000đ / Chỉ