Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo
Vàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi Hồng
Giá vàng
Ngoại tệ
Loại vàng Mua Bán
SJC36283634
99,9%32653290
95,0%30850
98,5%31853265
98,0%31653245
75,0%23802580
68,0%20802250
61,0%19802150
Cập nhật lúc: 11:30 ngày 03/09/2014
ĐVT: x1,000đ / Chỉ