Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo
Vàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi Hồng
Giá vàng
Ngoại tệ
Loại vàng Mua Bán
SJC35663572
99,9%31803210
95,0%30000
98,5%31003180
98,0%30803160
75,0%23202520
68,0%20202190
61,0%19202090
Cập nhật lúc: 15:52 ngày 25/10/2014
ĐVT: x1,000đ / Chỉ