Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo
Vàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi Hồng
Giá vàng
Ngoại tệ
Loại vàng Mua Bán
SJC35703580
99,9%31403170
95,0%29701
98,5%30603140
98,0%30403120
75,0%23002500
68,0%20002170
61,0%19002070
Cập nhật lúc: 16:21 ngày 30/09/2014
ĐVT: x1,000đ / Chỉ