Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo
Vàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi Hồng
Giá vàng
Ngoại tệ
Loại vàng Mua Bán
SJC35763582
99,9%32103240
95,0%30301
98,5%31303210
98,0%31103190
75,0%23302530
68,0%20302200
61,0%19302100
Cập nhật lúc: 15:13 ngày 22/10/2014
ĐVT: x1,000đ / Chỉ