Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo
Vàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi Hồng
Giá vàng
Ngoại tệ
Loại vàng Mua Bán
SJC36603666
99,9%33303355
95,0%31500
98,5%32503330
98,0%32303310
75,0%24302630
68,0%21302300
61,0%20302200
Cập nhật lúc: 15:30 ngày 25/07/2014
ĐVT: x1,000đ / Chỉ