Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo
Vàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi Hồng
Giá vàng
Ngoại tệ
Loại vàng Mua Bán
SJC35363542
99,9%33053335
95,0%31152
98,5%32253305
98,0%32053285
75,0%24002600
68,0%21002270
61,0%20002170
Cập nhật lúc: 08:44 ngày 31/01/2015
ĐVT: x1,000đ / Chỉ