Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo
Vàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi Hồng
Giá vàng
Ngoại tệ
Loại vàng Mua Bán
SJC35983604
99,9%31603190
95,0%29851
98,5%30803160
98,0%30603140
75,0%23102510
68,0%20102180
61,0%19102080
Cập nhật lúc: 15:30 ngày 21/09/2014
ĐVT: x1,000đ / Chỉ