Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo
Vàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi Hồng
Giá vàng
Ngoại tệ
Loại vàng Mua Bán
SJC33083315
99,9%29202950
95,0%27501
98,5%28402920
98,0%28202900
75,0%21602360
68,0%18602030
61,0%17601930
Cập nhật lúc: 10:01 ngày 28/11/2015
ĐVT: x1,000đ / Chỉ