Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo
Vàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi Hồng
Giá vàng
Ngoại tệ
Loại vàng Mua Bán
SJC35403545
10T33003325
9T531251
24K (9T9)32203300
10K (4T)11301300
14K (5T8)17401910
18K (6T8)20502220
18K (7T5)23102510
Cập nhật lúc: 10:55 ngày 24/04/2014
ĐVT: 1,000đ / Chỉ