Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo
Vàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi Hồng
Giá vàng
Ngoại tệ
Loại vàng Mua Bán
SJC36603666
99,9%33353360
95,0%31550
98,5%32553335
98,0%32353315
75,0%24302630
68,0%21302300
61,0%20302200
Cập nhật lúc: 08:36 ngày 31/07/2014
ĐVT: x1,000đ / Chỉ