Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo
Vàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi Hồng
Giá vàng
Ngoại tệ
Loại vàng Mua Bán
SJC35303545
99,9%30653095
95,0%28851
98,5%29853065
98,0%29653045
75,0%22602460
68,0%19602130
61,0%18602030
Cập nhật lúc: 17:33 ngày 31/10/2014
ĐVT: x1,000đ / Chỉ